• Beste leden van SSS’18,

  Zoals jullie wellicht vernomen hebben, heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse ALV dit jaar digitaal te houden via MS Teams.  Ons restte geen andere mogelijkheid dan dit zo te doen, we zouden het graag anders gezien hebben maar in dit corona tijdperk is dit niet mogelijk. We hadden afgelopen november nog de hoop dat we de ALV in onze kantine zouden kunnen houden door deze uit te stellen naar maart. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.

  Op 31 maart 19.30 uur zullen we voor het eerst in de geschiedenis van SSS’18 onze ALV dus digitaal houden. Via deze website hebben jullie ook de agenda ontvangen.  En daar wil ik het even over hebben. Zoals jullie kunnen zien zijn er onder punt 6 ook weer de bestuursverkiezingen. Leon en ik zelf zijn dit jaar afredend. Leon is herkiesbaar en ik stel me niet meer herkiesbaar.

  Ik wil dit wel even uitleggen omdat dit digitaal wat lastiger zal zijn. Ik heb er 3 termijnen als voorzitter op zitten en dat is me zeer goed bevallen. Echter er is een tijd van komen en een tijd van gaan, zeker als het een voorzitter betreft. In deze snelle wereld is 9 jaar al een hele tijd. Het gevaar ligt op de loer dat je alles automatisch gaat doen omdat het gewoon wordt. Ook is het fijn als er een nieuwe, verse kijk op de club komt. Nieuwe ideeën, nieuwe plannen, die de vereniging fit en vernieuwend houden.

  We hebben de laatste jaren gekeken waar we als club staan en waar we naar toe willen. Onder meer met hulp van de KNVB hebben we de leden gevraagd om input. Dat waren nuttige bijeenkomsten. Door verschillende oorzaken is dat traject gaan haperen maar de input was wel duidelijk. Het gaat op zich wel goed met onze club maar er zijn meer mensen nodig om de club draaiende te houden. Er zijn te veel mensen die te veel hooi op hun vork hebben. Ook kwam er naar voren dat het bestuur wel verjongd mocht worden. Iets waar in we in het bestuur allen roerend eens zijn.  Inmiddels is er ook al wat verjongd. Maar nog niet genoeg. We zijn het er binnen ons bestuur over eens dat de jeugd de toekomst heeft, en dat geldt ook voor de bestuursleden. We hebben verschillende mensen benaderd om mijn vacante functie te gaan in vullen, helaas is dat dusverre nog steeds niet gelukt.

  Dat is jammer, omdat wij er als bestuur alles aan doen om de club draaiende te houden. Ook in deze lastige tijd. Ik wil graag alle leden uitnodigen om mee te denken hoe we weer een voltallig bestuur krijgen. Het is te makkelijk om te zeggen dat dit het bestuur zelf moet doen. Misschien zijn er mensen waaraan wij niet gedacht hebben, misschien wil jezelf wel voorzitter van SSS’18  worden of anderszins bestuurlijk je steentje bijdragen. Laat het ons weten !!! De club is niet van het bestuur, de club is van ons allemaal.

  Ik wil afsluiten met iedereen te bedanken die deze 9 jaren tot een prachtige periode hebben gemaakt. Alle bestuursleden en hun aanhang, alle vrijwilligers er natuurlijk alle voetballer en voetbalsters, klein en groot. Er waren veel hoogte punten. Kampioenschappen, promoties, 100 jarig bestaan en ga zo maar door. Helaas ook enkele mindere punten die onlosmakelijk bij het leven en daarmee bij de vereniging horen. Ik heb het heel graag gedaan en heb met het bestuur afgesproken dat ik als interim blijf zitten totdat het normale voetballeven (lees einde corona) weer terug keert, hopelijk nog voor de zomer. En wie weet is er dan ook nog mijn opvolger gevonden, je weet maar nooit.

  Sportieve groet en het aller belangrijkste, blijf gezond.

  Adrie