• WIJ SSS’18


   

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we een groot nieuw bord onthuld met daarop "WIJ SSS’18"

  Waar staat dit nu eigenlijk voor? Wat is de bedoeling van die ballenwand?

  Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Zij zijn het die het mogelijk maken dat wij elke week lekker kunnen sporten. De olie in de motor. Soms op de voorgrond maar veel vaker nog als stille kracht op de achtergrond. Ze maaien het gras, trainen onze jeugd, zetten koffie, zijn scheidsrechter, repareren de netten, pompen de ballen op, organiseren feestjes, voetbaldagen en voetbalkampen  en wat al niet meer.

  Om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende vrijwilligers hebben  zijn we samen met de KNVB een project gestart om vrijwilligersbeleid opnieuw vorm te geven.

  De maatschappij verandert en wij zullen mee moeten veranderen. Iedereen wil graag een bijdrage leveren aan de club. Maar door ons drukke leven kunnen we ons niet meer committeren aan grote of langlopende taken. Een middag helpen of een bepaalde taak uitvoeren waar we goed in zijn is nooit een probleem. Ook voelen we ons meer betrokken als initiatieven van onderuit komen in plaatst van bovenaf opgelegd.

  Het is daarom dat we met onze werkgroep hebben gekozen het vrijwilligerswerk van onderuit te laten groeien. We starten met vier initiatieven die naar voren kwamen tijdens de brainstorm-  sessies.

  Ieder initiatief heeft een trekker (de grote bal op het bord) die zich hard gaat maken voor dit onderwerp. Hij/zij gaat mensen zoeken die hem of haar daarbij willen helpen (de kleine ballen op het bord). Die mee willen denken. Die mee gaan doen. Die ook weer anderen erbij betrekken.  Zo moet elk onderwerp gaan groeien.

  Activiteiten                       Loes van Bree (loesvanbree@hotmail.com of 06-52216788)

  Leuke activiteiten organiseren die de club levendig en gezellig houden. Daar wil je bij zijn. Dat wil je niet missen

  Communicatie                 Chiel van Haren (chielvanharen@gmail.com of 06-28092332)

  Hoe kunnen we onze leden (jong en oud) beter bereiken, actueel, informatief, nieuwe media.

  Begeleiding                       Bernie Gommans (berniegommans@gmail.com of 06-19460709)

  Ontvangen van nieuwe leden. Wegwijs maken in de club van nieuwe leiders, trainers,  scheidsrechters en andere vrijwilligers.

  Vrijwilligersbeleid         Huub van Mill (huub.vanmil@hetnet.nl of 06-38682374) en Richard Massop (richard.massop@live.nl of 06-51067794)

  Benaderen hoe binden we mensen aan onze club als vrijwilligers. Wie kan en wil wat doen. Waar hebben we mensen nodig.

  Heb je zin en tijd om iets te doen bij een van de bovenstaande onderwerpen meldt je dan bij een van de trekkers. Samen iets doen voor de club is ook gewoon heel erg leuk. Zeg niet direct nee als je wordt gevraagd voor een (kleine) taak. We kunnen het niet alleen. We zullen het samen moeten doen. SSS’18 DAT ZIJN NIET ZIJ, SSS’18 DAT ZIJN WIJ