• Al enkele jaren merken we dat capaciteit van ons mooie sportpark met name op de trainingsavonden dinsdag en donderdag onder grote druk staat. Nieuwe trainingsvormen, grotere groepen en ook frequenter inhaalwedstrijden door de week, vragen toenemend om meer ruimte, ruimte die vooralsnog beperkt is tot de verlichte velden 3 en 4 (kunstgras).  Het bestuur van SSS’18 is voornemens om ook veld 2 uit te rusten met verlichting zodat tegemoet kan worden getreden aan de vraag naar meer veldcapaciteit. Alvorens een besluit te nemen wil het bestuur graag in gesprek hierover met de leden, niet alleen om de achtergronden van dit voornemen toe te lichten maar ook om een open dialoog op gang te brengen en de input van de leden met betrekking tot dit onderwerp mee te nemen in de uiteindelijke beslissing.  Graag nodigen we jullie hiervoor uit op dinsdag 10 september om 21:30 uur in de kantine; komt allen; de vereniging zijn we samen.

     

    Bestuur SSS’18