• Na de persconferentie van afgelopen vrijdagavond heeft het bestuur, na uitgebreid overleg en afwegen van verschillende opties, besloten om de geplande Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 november 2021 te vervroegen naar een aanvangstijd van 18:30 uur. De Algemene Ledenvergadering gaat derhalve door in onze eigen kantine rekening houdende met de geldende coronamaatregelen. Bij binnenkomst wordt uw QR-code gecontroleerd en de vergadering duurt tot maximaal 20:00 uur. Mocht u na 18:30 uur binnenkomen bent u alsnog van harte welkom! 

    Daarnaast willen we leden tevens de mogelijkheid bieden om de Algemene Ledenvergadering digitaal te volgen. Graag daarvoor uiterlijk woensdag 17 november 2021 20:00 uur aanmelden via secretaris@sss18.nl.   

    Als bestuur begrijpen wij eenieders afwegingen en standpunten. Desondanks hopen we dat vele leden (digitaal) aanwezig zijn komende donderdag. 

    Bestuur SSS’18