• Op dinsdagavond 30 april jongstleden hebben Daan van de Vondervoort (trainer 015) en Pim Voesten (trainer 013) hun KNVB-opleiding trainer-coach 3 (TC3) met succes afgerond.

    Namens de jeugdcommissie en het bestuur feliciteren wij beide heren van harte met deze prestatie en wensen wij hen veel succes en plezier op het veld toe!