• Periodekampioen SSS'18.

  De periodekampioenen worden weer ingevoerd bij SSS'18.
  Dit betekent dat er weer gestreden kan worden voor een fust bier! 

  1e periode: 
   

   

  2e periode: 

   

   SSS'18 5 wint de tweede periode:

   

   

   

  3e periode:

   SSS'18 2 wint de derde periode.

   

  Alle gewonnen fusten zijn inmiddels genuttigd.

   

   Spelregels periodekampioen: Hieronder een samenvatting van de spelregels:

  - Deelnemende teams: Heren 1 tm 5, Vrouwen 1 & 2, Veteranen 1 & 2, JO -19 en MO-19.
  - Prijs winnaar, 1 fust bier (niks anders dan bier)
  - Alleen competitiewedstrijden tellen voor de periodestand
  - Een leider dient de uitslag door te geven aan een lid van de supportersvereniging. (Pim Voesten,Roy Franssen, Paul van Kempen, Patrick Borghs, Paul Nijdam of Niels Vloet)
  - 3 periodes per seizoen (1e periode zijn de 1e 8 wedstrijden, 2e en 3e periode zijn 7 wedstrijden)
  - Als een team meer dan 22 wedstrijden per seizoen speelt, tellen alleen de eerste 22 wedstrijden.
  - Als een team minder dan 22 wedstrijden (minimaal 5 wedstrijden in de laatste periode) speelt wordt er het gemiddeld aantal punten genomen van de geldige wedstrijden en wordt het gemiddeld puntenaantal vermenigvuldigd met 7 (benodigd aantal wedstrijden voor de periode).
  - Als een team een periode heeft gewonnen maakt het team geen kans meer op een fust bier in de volgende periodes.
  - Bij gelijk puntenaantal wordt de volgende volgorde gehanteerd om een winnaar te bepalen:
  o Doelsaldo
  o Goals voor
  o Punten aantal thuis wedstrijden
  Wanneer alle bovenstaande punten gelijk zijn wordt het fust bier gedeeld door beide elftallen.
  - De stand wordt in de kantine openbaar gemaakt op de tv schermen.

   

   

  Bestuurswijzingen Supportersvereniging

   

  Pim Voesten nieuwe voorzitter Supportersvereniging S.S.S.’18

   
  Pim Voesten is de nieuwe voorzitter van de Supportersvereniging. Hij volgt hiermee Martin Derks op, die sinds de oprichting van de Supportersvereniging in 2008 deze functie bekleedde. Roy Franssen neemt het penningmeesterschap over van Patrick Borghs. Ook Patrick heeft deze functie vanaf de oprichting vervuld. Martin verlaat het bestuur, Patrick blijft bestuurslid. Het voltallige bestuur bestaat nu uit Pim Voesten (voorzitter), Roy Franssen (penningmeester), Patrick Borghs, Paul van Kempen, Paul Nijdam en Niels Vloet.

  December 2017.