• Het is op dit moment niet toegestaan om te voetballen op ons sportpark. Echter treffen wij, ook van buiten Overloon, vele jongeren aan die aan het voetballen zijn op ons sportpark. Op basis van de noodverordening is dit niet toegestaan! Bijkomend wordt er veel afval achter gelaten op onze velden. Uiteraard hoort dit niet en zijn wij hierover zeer teleurgesteld. 

    Het sportpark is en blijft tot nader orde gesloten: De volksgezondheid heeft op dit moment de hoogste prioriteit Vertrouwende op jullie medewerking. 

    Bestuur SSS'18