• Aan- en afmelding:Wilt u zich aanmelden als lid, dan kan dat door gebruik te maken van het "Aanmeldingsformulier" op de website. Voor pupillen kan er, indien wenselijk, gebruik worden gemaakt van een proefperiode van 1 maand. Tijdens deze periode kan men met de groep meetrainen. Wedstrijden meespelen is niet mogelijk. Gaat men, na 1 maand, niet verder dan is geen contributie verschuldigd. Eventueel betaalde contributie zal dan worden teruggestort.Wilt u zich afmelden, stuur dan een bericht naar ledenadministratie@sss18.nlIndien een lid zich niet voor 1 juli afmeldt, wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar verlengd. Voor aanvullende vragen kun je een bericht sturen naar ledenadministratie@sss18.nl  Het contributiebedrag is als volgt samengesteld:

  Groep Basis contributie KNVB afdracht Wasgeld Bijdrage kleding Bijdrage winteract. Totaal contributie 2019- 2020
  Senioren            
  Heren 105,00 22,00 31,00 6,50   164,50
  Vrouwen 105,00 22,00 31,00 6,50   164,50
               
  Jeugd            
  JO-19 74,00 22,00 31,00 3,50   130,50
               
  JO-17 74,00 22,00   3,50 9,50 109,00
  JO-15 68,50 17,00   3,50 9,50 98,50
  JO-13 t/m JO-08 62,00 17,00   3,50 9,50 92,00
               
  Veteranen 105,00     6,50   111,50
               
  Steunend 45,50         45,50
               
  G-spelers 78,00         78,00