• Beste leden van SSS’18,

  Het is overbodig om te melden dat we allen door een roerige tijd gaan; een hopelijk tijdelijke
  fase, waarin we te maken hebben met veel beperkingen die erop gericht zijn om het Corona
  virus te beteugelen.
  Voor ons, SSS’18, is het ook een lastige tijd, het spelletje dat we zo graag spelen is sterk aan
  beperkingen onderhevig of zelfs geheel niet meer mogelijk. Ook het sociale aspect, met voor
  SSS’18 de kantine als bruisend middelpunt, heeft sterk te lijden onder de Corona
  maatregelen. SSS’18 probeert binnen de wettelijke kaders en de KNVB regels zoveel
  mogelijk tegemoet te komen aan de doelstelling van de vereniging; voetbalsport aanbieden
  voor jong en oud. Helaas is dat voor een aantal leden momenteel niet meer mogelijk of nog
  slechts zeer beperkt; we hopen uiteraard dat dit snel veranderd. In de tussentijd trachten
  we de vereniging op de been te houden en dat is met name door de stilgevallen kantine
  inkomsten een hele klus. Gelukkig kunnen we bogen op een grote schare van vrijwilligers en
  krachtige sponsoren die ook in deze tijden het cement van de club vormen en zodoende
  zorgen dat onze vereniging voorlopig sterk en gezond kan blijven. Het bestuur spreekt
  oprechte waardering uit voor ieder die hier, op welke wijze dan ook, een bijdrage aan levert.
  Normaliter zijn we gewend om in de tweede helft van november onze Algemene
  ledenvergadering te laten plaatsvinden. Dit jaar hebben we echter besloten om, gezien de
  beperkingen, deze ledenvergadering te verschuiven naar een latere datum. Het bestuur
  hecht waarde aan de fysieke aanwezigheid van de leden en daar de lopende besluitvorming
  van de vereniging niet in het gedrang komt is voor uitstel gekozen. De corona spoedwet
  biedt de mogelijkheid om een maximale uitsteltermijn van 4 maanden hiervoor te hanteren.
  Mocht het zo zijn dat de beperkingen dan nog steeds van kracht zijn dan zullen we als nog
  overgaan tot een online ALV.
  Uiteraard zullen de leden tijdig worden geïnformeerd over de nieuwe datum; schroom
  echter niet om bij vragen of onduidelijkheden in contact te treden met het bestuur. Leden
  kunnen altijd een mailtje sturen naar secretaris@sss18.nl  of persoonlijk in contact treden
  met een van de bestuursleden.
  Samen hopen we dat we snel weer terug kunnen naar een situatie waarin we ons weer vrij
  kunnen bewegen over het sportpark en samen de voetbalsport kunnen beleven.
  Tot ziens, blijf gezond

  Bestuur SSS’18
  4 november, 2020