• Per 1 januari 2020 is er een nieuwe consumptiemunt.

    Deze consumptiemunt gaat de gele consumptiemunt vervangen.

    De gele consumptiemunten kunnen nog worden ingeleverd tot en met 30 juni 2020.