• Vooruit S.S.S.

  S.S.S.ers, Overloonse jongens,
  Met een onbevlekt blazoen,
  Koning voetbal siert nu onze Clubvlag
  Met de lauwer van de roem.
  Laat ’t Geel-Zwart breed uit waaien,
  Nu gij troont fier bij de kop,
  Zingen wij vol trots en vreugde
  Hoog ’t Geel-Zwart in de top.

  Refrein:

  En S.S.S. zal 't wezen
  En S.S.S. zal 't zijn
  Voor S.S.S. zullen ze beven
  Op 't voetbalterrein.

  S.S.S.-ers moedig voorwaarts
  Trek vol vuur opnieuw ten strijd,
  Toont in Noord, Oost, West en Zuiden
  Dat gij S.S.S.-er zijt.
  Speel je spel als ware sportlui
  Voel de vijand aan de tand.
  Dan houdt S.S.S. wis en zeker
  Tegen iedere club steeds stand.

  Refrein -----

  Wij willen nooit van wijken weten
  Hoe de vijand ook volhardt.
  Steeds strijden wij als echte leeuwen
  Voor de vlag van Geel-en-Zwart.
  Hoe d’uitslag ook zal vallen.
  Wij treuren niet om tegenspoed,
  Maar des te luider juichen wij allen
  Als succes kroont onze moed.

  Refrein -----

  Wij zijn kam’raden onder elkander
  Vriendschap is onz’ hechte stut.
  Onze sport ruilen wij voor geen ander
  Want ons hart klopt voor de club.
  En de Sport Staalt onze Spieren
  Dit is de naam van driemaal “S”
  En wij zullen die naam steeds vieren
  Voor de roem van S.S.S.

  Refrein -----

  Roomse jongens zijn wij immer
  Op het veld en langs de lijn,
  Christen Plicht verzaken wij nimmer
  Overal waar wij ook zijn.
  In onze sportgetrainde bodies
  Huist gezonde Roomse geest,.
  Dit is steeds ons grootste devies
  Bij al ons wel en wee geweest