• Beknopt Verslag algemene ledenvergadering 31 maart 2021

  Ook voor onze vereniging zijn het  bijzondere tijden. We kunnen niet dat wat we zo graag doen. We willen allemaal weer langs de lijn kunnen staan en elkaar weer in de kantine kunnen zien. Via deze weg willen wij alle leden, vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun inzet van de afgelopen tijd. Ook willen we de diverse commissies, vrijwilligers en de jeugdleiders en trainers bedankt voor hun inzet.

  Op dit moment heeft de club 363 spelende leden en 121 niet spelende leden. Ook dit jaar is er weer een daling en dit baart ons zorgen. Ook bij de jeugdafdeling hebben we te maken met een terugloop van leden, hier is het wel in mindere maten. Willy Peeters en Toine Verstraaten zijn aftredend in de jeugdcommissie. Er staat een vacature open voor jeugdvoorzitter. De jeugd heeft gelukkig bijna elke zaterdag nog een activiteit kunnen doen op het sportpark zodat ze in hun ritme blijven.

  Ondanks de corona crisis hebben we financieel een zeer klein positief resultaat. Door het aanvragen van tegemoetkomingen uit diverse regelingen en de soms stevig doorgevoerde  kostenreducties hebben we het inkomsten en uitgave patroon enigszins in balans kunnen houden. Dank vooral aan de sponsoren die ook in de voor hen moeilijke tijden SSS’18 niet in de steek hebben gelaten.


  Voordat de corona crisis begon heeft de kantine heel goed gedraaid. Door goed inkoopbeleid hebben we weinig derving gehad. De consumptieprijzen zullen niet veranderen, ondanks de verhoogde inkoopprijzen. Zodra er weer meer mogelijk is willen we alsnog wat activiteiten gaan doen, denk hierbij aan een mixtoernooi, einde seizoensfeest en vrijwilligersdag.

   

  Adrie is aftredend en niet herkiesbaar, er is dus een vacature als voorzitters. Adrie heeft aangegeven 9 jaar met veel plezier voorzitter te zijn en vindt het nu tijd voor iets anders. Adrie blijft als interim zitten totdat er weer normaal gevoetbald kan worden.